7.  SAZIV
1985. Lokve

Kovačević Dora : Vrata
Kožarić Ivan : Naplavina