12.  SAZIV
1990. Lokve

Junaković Svjetlan : Ikar
Lesiak Ivan : AKT – reljef
Lesiak Ela : PORTRET - reljef