22.  SAZIV
2000. Fužine


OKRUGLI STOL
Teme: 20 godina GKR Lokve i vizija za dalje, Kuća GKR u Lazcu Lokvarskom