24.  SAZIV
2002. Lokve

Kovač Danijel : Tunel
Šarić Silvo : Periskop