28.  SAZIV
2007. Lokve

Diminić Josip : Dama Roza za Fužine
Diminić Josip : Tirkizni momak iz Delnica
Barišić Petar : Most Mala Ličanka
Mikulin Mladen : Sovin portal