AUTOR:
Ljubo de Karina

NAZIV SKULPTURE:
Jezero
GODINA IZRADE:
2006.
DIMENZIJE:
400 x 48 x 25 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Fužine
GODINA POSTAVLJANJA:
2006.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA