AUTOR:
Kažimir Hraste

NAZIV SKULPTURE:
Kiša u Čabru
GODINA IZRADE:
2001.
DIMENZIJE:
280 x 280 x 30 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Prezid
GODINA POSTAVLJANJA:
2003.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA