AUTOR:
Tomo Gerić

NAZIV SKULPTURE:
Majka i dijete
GODINA IZRADE:
2014.
DIMENZIJE:
240 x 80 x 70 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
Hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Mrkopalj
GODINA POSTAVLJANJA:
2014.
 

BIOGRAFIJA AUTORA