AUTOR:
Žarko Tomazetić

NAZIV SKULPTURE:
Preslica
GODINA IZRADE:
1980.
DIMENZIJE:
120 x 520 x 100 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Delnice
GODINA POSTAVLJANJA:
1980.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA