AUTOR:
Petar Barišić

NAZIV SKULPTURE:
Preslica
GODINA IZRADE:
1984.
DIMENZIJE:
370 x 60 x 40 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Mrkopalj
GODINA POSTAVLJANJA:
1984.
STATUS:
dotrajala-uklonjena


BIOGRAFIJA AUTORA