AUTOR:
Nikola Lepinski

NAZIV SKULPTURE:
Dva monolita
GODINA IZRADE:
1988.
DIMENZIJE:
315 x 110 x 65 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
1988.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA