AUTOR:
Vlasta Žanić

NAZIV SKULPTURE:
“Z”
GODINA IZRADE:
1991.
DIMENZIJE:
340 x 650 x 320 (cm)
VRSTA MATERIJALA:

MJESTO POSTAVLJANJA:
Fužine
GODINA POSTAVLJANJA:
1991.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA