AUTOR:
Vesna Pokas

NAZIV SKULPTURE:
OBJEKT – oblik - vrijeme
GODINA IZRADE:
1992.
DIMENZIJE:
330 x 600 x 600 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
1992.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA