AUTOR:
Želimir Hladnik

NAZIV SKULPTURE:
Raspeće
GODINA IZRADE:
1995.
DIMENZIJE:
370 x 160 x 55 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Fužine
GODINA POSTAVLJANJA:
1995.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA