AUTOR:
John D Antone

NAZIV SKULPTURE:
Dom
GODINA IZRADE:
1998.
DIMENZIJE:
600 x 110 x 900 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Mrzla Vodica
GODINA POSTAVLJANJA:
1999.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA