AUTOR:
Zvonimir Kamenar

NAZIV SKULPTURE:
Drhtaj zemlje
GODINA IZRADE:
1998.
DIMENZIJE:
700 x 40 x 40 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
2000.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA