AUTOR:
Vladimir Gudac

NAZIV SKULPTURE:
Instalacija u kući Lazac
GODINA IZRADE:
1999.
DIMENZIJE:
(cm)
VRSTA MATERIJALA:

MJESTO POSTAVLJANJA:
kod autora
GODINA POSTAVLJANJA:
.
 

BIOGRAFIJA AUTORA