AUTOR:
Danijel Kovač

NAZIV SKULPTURE:
Tunel
GODINA IZRADE:
2002.
DIMENZIJE:
450 x 240 x 180 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
beton / hrast
MJESTO POSTAVLJANJA:
Skrad
GODINA POSTAVLJANJA:
2003.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA