AUTOR:
Silvo Šarić

NAZIV SKULPTURE:
Periskop
GODINA IZRADE:
2002.
DIMENZIJE:
900 x 250 x 180 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
Metalni profili i mreža
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
2007.
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA