AUTOR:
Ivan Kožarić

NAZIV SKULPTURE:
Drvo – 2003.
GODINA IZRADE:
2003.
DIMENZIJE:
400x60x60 (cm)
VRSTA MATERIJALA:
brijest
MJESTO POSTAVLJANJA:
Lokve
GODINA POSTAVLJANJA:
listopad 2004..
 
POLOŽAJ NA KARTI
BIOGRAFIJA AUTORA