Miro Vuco
Krleža
1986, Lokve
Saziv 8
 

Miro Vuco
Zub vremena
1986, Lokve
Saziv 8
 

Milun Vidić
Prostorna kompozicija
1986, Lokve
Saziv 8
 

Dobrinko Ralić
Sjećanje
1986, 
Saziv 8
 

Ratko Petrić
Trn
1986, Lokve
Saziv 8
 

Marina Banić
Goranka
1987, Lokve
Saziv 9
 

Bane Milenković
Balerina
1987, Lokve
Saziv 9
 

Goran Štimac
Curica
1987, Tršće
Saziv 9
 

Mirko Zrinščak
Antena
1988, Brod na Kupi
Saziv 10
 

Ljubomir Denković
Češalj
1988, Lokve
Saziv 10
 

Nikola Lepinski
Dva monolita
1988, Lokve
Saziv 10
 

Robert Zdarilek
Amfibion
1989, Lokve
Saziv 11