Zvonimir Kamenar
Žaga
1979, Lokve
Saziv 1
 

Grga Marjanović
Zboj
1979, Lokve
Saziv 1
 

Vesna Popržan
Češalj
1979, Lokve
Saziv 1
 

Nada Orel
Stupa
1980, Lokve
Saziv 2
 

Dalibor Radauš
Preslica
1980, Lokve
Saziv 2
 

Žarko Tomazetić
Preslica
1980, Delnice
Saziv 2
 

Ivan Grošinić – Đovani
Cvijet
1981, Lokve
Saziv 3
 

Franjo Kodrić
Gorski pil
1981, Crni Lug
Saziv 3
 

Ben Bonke
Ptica
1981, Lokve
Saziv 3
 

Hamo Čavrk
Ham
1981, Lokve
Saziv 3
 

Josip Diminić
Ptice, ljudi, ambalaža
1982, nedovršena
Saziv 4
 

Dušan Subotić
Putovanje
1982, Crni Lug
Saziv 4