John D Antone
Dom
1998, Mrzla Vodica
Saziv 20
 

Nika Radić
Devet dijelova
1998, nedovršena
Saziv 20
 

Zvonimir Kamenar
Drhtaj zemlje
1998, Lokve
Saziv 20
 

Vladimir Gudac
Instalacija u kući Lazac
1999, kod autora
Saziv 21
 

Sven Stilinović
Stol
1999, kod autora
Saziv 21
 

Siniša Majkus
Jela - pila
1999./2006., Skrad
Saziv 21
 

Marijan Sušac
Andrijin križ
2001, Brod Moravice
Saziv 23
 

Kažimir Hraste
Kiša u Čabru
2001, Prezid
Saziv 23
 

Kuzma Kovačić
Hrvatski slog
2001, Delnice
Saziv 23
 

Danijel Kovač
Tunel
2002, Skrad
Saziv 24
 

Silvo Šarić
Periskop
2002, Lokve
Saziv 24
 

Ivan Kožarić
Drvo – 2003.
2003, Lokve
Saziv 25