Josip Diminić
Smjerom putokaza
1989, nedovršena
Saziv 11
 

Milena Braniselj
Mobil na vjetar
1989, Lokve
Saziv 11
 

Svjetlan Junaković
Ikar
1990, Lokve
Saziv 12
 

Ivan Lesiak
AKT – reljef
1990, Lokve
Saziv 12
 

Ela Lesiak
PORTRET - reljef
1990, Lokve
Saziv 12
 

Vlasta Žanić
Mlin
1991, Lokve
Saziv 13
 

Zlatko Kutnjak
Rastavljeni križ
1991, Mrkopalj
Saziv 13
 

Vlasta Žanić
“Z”
1991, Fužine
Saziv 13
 

Zvonimir Gračan
Suhar
1991, 
Saziv 13
 

Vesna Pokas
OBJEKT – oblik - vrijeme
1992, Lokve
Saziv 14
 

Mirjana Vodopija
Uokviriti šumu
1992, 
Saziv 14
 

Neli Ružić Ljubić
Izrađen model, bez naziva
1993, nedovršena
Saziv 15